Ενδοσκοπική Αντιμετώπιση Ευμεγέθους Αραχνοειδούς Κύστης

Ασθενής 7 ετών με ευμεγέθη αραχνοειδή κύστη, αριστερά μέτωπο-κρόταφο-βρεγματικά προσήλθε με συμπτωματολογία αυξημένης ενδοκρανίου πιέσεως (κεφαλαλγίες, διαταραχές συμπεριφοράς). Επίσης ήταν εμφανής και μία εξωτερική παραμόρφωση του σχήματος του κρανίου λόγω τις κύστης όπως μπορείτε να δείτε και στις εικόνες από τη μαγνητική τομογραφία. Οι πλάγιες κοιλίες είναι συμπιεσμένες και πολύ μικρές και υπάρχει μετατόπιση της μέσης γραμμής και πίεση επί του εγκεφαλικού παρεγχύματος. 

Το παιδί υπεβλήθη σε ενδοσκοπική επέμβαση κατά την οποία δημιουργήθηκε μία επικοινωνία της κύστης με την αριστερή πλάγια κοιλία έτσι ώστε το υγρό το οποίο ήταν εγκλωβισμένο και προκαλούσε τα πιεστικά φαινόμενα να μπορέσει να εισέλθει στο κοιλιακό σύστημα και να κυκλοφορήσει ακολουθώντας τη φυσιολογική κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. 

Η επέμβαση ήταν επιτυχής. Το παιδί είχε πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων του, πήγε στο σπίτι την επομένη μέρα της επέμβασης και η μετεγχειρητική μαγνητική κατέδειξε μείωση του μεγέθους της κύστης, ελάττωση της μετατόπισης της μέσης γραμμής και αύξηση του μεγέθους των κοιλιών σε ένα φυσιολογικό μέγεθος.Read more

Άτυπος Ραβδοειδής Τερατοειδής Όγκος Εγκεφάλου

Κοριτσάκι 6 ετών προσήλθε λόγω οιδήματος οπτικών θηλών. Το παιδί έπασχε από πονοκεφάλους και οι γονείς του στα πλαίσια του ελέγχου των κεφαλαλγιών το πήγαν να εξεταστεί και από οφθαλμίατρο ο οποίος διέγνωσε το οίδημα των οπτικών θηλών. Όπως έχουμε αναφέρει και στο τμήμα του υδροκεφάλου, το οίδημα των οπτικών θηλών αποτελεί σημείο αυξημένης ενδοκρανίου πιέσεως και για αυτό το παιδί υπεβλήθη επειγόντως σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Η μαγνητική τομογραφία κατέδειξε εικόνα υδροκεφαλίας λόγω ευμεγέθους αριστερού μετωπιαίου όγκου εγκεφάλου με ενδοκοιλιακή επέκταση. 

Το κοριτσάκι υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση με την οποία ήταν εφικτή η ολική αφαίρεση του όγκου. Η βιοψία κατέδειξε έναν σπάνιο όγκο ο οποίος ονομάζεται Άτυπος Ραβδοειδής Τερατοειδής Όγκος και ο οποίος έχει πολύ δυσμενή πρόγνωση εκτός εάν αφαιρεθεί πλήρως. Η πλήρης χειρουργική αφαίρεση έδωσε στο παιδί τις καλύτερες προϋποθέσεις, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει με επιτυχία το μακρύ δρόμο της περαιτέρω ογκολογικής θεραπείας, που θα χρειαστεί, με χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία.Read more

Σπάνιος Ενδοκοιλιακός Όγκος Εγκεφάλου

Παιδί 15 μηνών με εμέτους και ληθαργικότητα. Παρουσίασε επιδείνωση σε διάστημα λίγων ημερών και υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου λόγω έκπτωσης του επιπέδου συνείδησης και ημιπάρεσης. Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου κατέδειξε ευμεγέθη, ενδοκοιλιακή εξεργασία στην αριστερή πλάγια κοιλία. Το παιδί υπεβλήθη σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης του όγκου και η βιοψία κατέδειξε ότι επρόκειτο για γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας (πιλοκυτταρικό αστροκύττωμα). Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από λίγες ημέρες σε άριστη κλινική κατάσταση και χωρίς κανένα νευρολογικό έλλειμμα.

Αυτή είναι μία πολλή σπάνια περίπτωση λόγω της ηλικίας του παιδιού, του μεγέθους του όγκου και της ενδοκοιλιακής εντόπισης. Η πλήρης αφαίρεση σημαίνει ότι το παιδί δε θα χρειαστεί καμία περαιτέρω θεραπεία και μόνο παρακολούθηση με μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου.Read more

Ενδοσκοπική Τρίτη Κοιλιοστομία και η σημασία της μεμβράνης liliequist

Μωρό 2 ετών παρουσίασε υδροκεφαλία λόγω όγκου στην περιοχή της επίφυσης και υπεβλήθη αλλαχού σε ενδοσκοπική τρίτη κοιλιοστομία για την αντιμετώπιση της υδροκεφαλίας πριν μεταφερθεί σε εμάς για την αφαίρεση του όγκου.

Λίγο διάστημα μετά την αφαίρεση του όγκου επανεμφάνισε υδροκεφαλία. Υπεβλήθη εκ νέου σε ενδοσκοπική τρίτη κοιλιοστομία και όπως μπορούμε να δούμε στο κάτωθι βίντεο η μεμβράνη liliequist που βρίσκεται κάτω από το έδαφος της τρίτης κοιλίας ήταν ανέπαφη και εμπόδιζε την ελεύθερη ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

Στο βίντεο φαίνεται το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει σωστή γνώση της ανατομίας για την ασφαλή δημιουργία μιας κοιλιοστομίας η οποία θα είναι αποτελεσματική προσφέροντας ελεύθερη και ικανή ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.  

Read more

Γλοίωμα Οπτικού Νεύρου

Ασθενής 12 ετών με ευμέγεθες  γλοίωμα του οπτικού νεύρου. Είχε χειρουργηθεί από συνάδελφο ο οποίος είχε αφήσει μεγάλο υπόλειμμα και η εξεργασία συνέχιζε να αυξάνει σε όγκο πιέζοντας σημαντικές δομές του εγκεφάλου. Υπεβλήθη σε σχεδόν ολική αφαίρεση με ένα μικρό υπόλειμμα γύρω από το οπτικό χίασμα για να διατηρηθεί η όραση.


Read more

ΥποΕπενδυματικό Γιγαντοκυτταρικό Αστροκύτωμα  (ΥΕΓΑ)

Παιδί 13 χρονών προσήλθε στα επείγοντα ιατρεία με συμπτώματα αυξημένης ενδοκρανίου πιέσεως. Υπεβλήθη σε οφθαλμολογική εξέταση που κατέδειξε οίδημα των οπτικών θηλών και σε επείγουσα μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου που κατέδειξε ευμεγέθη ενδοκοιλιακό όγκο στις πλάγιες κοιλίες του εγκεφάλου. 

Το παιδί είχε επίσης εμφανή σημεία νευροϊνωμάτωσης, η οποία επιβεβαιώθηκε με γενετικό έλεγχο. 

Αυτό μας οδηγεί στη διάγνωση του όγκου ως ΥποΕπενδυματικού Γιγαντοκυτταρικού Αστροκυτώματος (Subependymal Giant Cell Astrocytoma - SEGA). 

Υπεβλήθη σε μακροσκοπικά ολική αφαίρεση του όγκου και η βιοψία επιβεβαίωσε τη διάγνωση. 

Η μαγνητική δείχνει την εικόνα πριν και μετά την αφαίρεση του όγκου σε εγκάρσιες, στεφανιαίες και οβελιαίες τομές. 


Read more

Απόστημα Εγκεφάλου

Αγόρι 4 ετών με ιστορικό 4 ημερών με κεφαλαλγίες, αστάθεια βάδισης και εμέτων που εξελίχθηκε σε 2 μέρες σε ημιπάρεση, ληθαργικότητα και αδυναμία βάδισης.

Υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου που κατέδειξε ευμέγεθες απόστημα εγκεφάλου και οδηγήθηκε επειγόντως στο χειρουργείο όπου υπεβλήθη σε ελάχιστα επεμβατική παρακέντηση του αποστήματος. Η μετεγχειρητική μαγνητική κατέδειξε σχεδόν πλήρη παροχέτευση του αποστήματος και το παιδί βελτιώθηκε άμεσα μετεγχειρητικά. Έλαβε αντιβιοτική αγωγή και είχε άριστη κλινική ανταπόκριση.Read more

Όγκος Οπισθίου Βόθρου

Κορίτσι 10 ετών προσήλθε στο νοσοκομείο λόγω ιστορικού 3 μηνών με πρωινές κεφαλαλγίες και εμέτους. Τις τελευταίες εβδομάδες εμφάνισε επίσης διαταραχές οράσεως. 

Η μαγνητική τομογραφία κατέδειξε όγκο οπισθίου βόθρου και υδροκεφαλία.

Υπεβλήθη επειγόντως σε Ενδοσκοπική Τρίτη Κοιλιοστομία και μετά από 3 ημέρες σε οπίσθια υπινιακή κρανιοτομία για την αφαίρεση του όγκου, με πολύ καλό αποτέλεσμα (πλήρης αφαίρεση)Read more