Πιλοκυτταρικό Αστροκύτωμα σε κοριτσάκι 7 ετών

Κοριτσάκι 7 ετών προσήλθε στο νοσοκομείο με συμπτώματα αυξημένης ενδοκρανίου πιέσεως, κυρίως κεφαλαλγίες και διαταραχές οράσεως. Υπεβλήθη άμεσα σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου η οποία κατέδειξε όγκο οπισθίου βόθρου με κυστικά και συμπαγή τμήματα. Η εικόνα ήταν συμβατή με αυτή του πιλοκυτταρικού αστροκυτώματος ο οποίος είναι ένας καλοήθης όγκος. Σε αυτούς τους όγκους η πλήρης αφαίρεση τις περισσότερες φορές ισοδυναμεί με ίαση. Η ασθενής υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση κατά την οποία μέσα από μία πολύ μικρή φλοιοτομή αφαιρέθηκε πλήρως ο όγκος. Τα συμπτώματα υφέθησαν άμεσα και το κοριτσάκι εξήλθε από το νοσοκομείο μετά από λίγες ημέρες χωρίς κάποιο νευρολογικό έλλειμμα. Η βιοψία ήταν συμβατή με πιλοκυτταρικό αστροκύττωμα και δε θα χρειαστεί κάποια επιπλέον θεραπεία, παρά μόνο μία παρακολούθηση με μαγνητικές τομογραφίες.

Ακολουθούν οι μαγνητικές τομογραφίες. Αριστερά η μαγνητικές μετά την αφαίρεση του όγκου και δεξιά πριν την αφαίρεση, σε εγκάρσιες στεφανιαίες και οβελιαίες τομές.

 


Read more

Μετακτινικό Χονδροσάρκωμα σε κοριτσάκι 13 χρονών

 Ένα πολύ ενδιαφέρον και σπάνιο περιστατικό ήταν ένα κοριτσάκι 13 χρονών με σύνδομο Li–Fraumeni (σύνδρομο το οποίο προδιαθέτει στη δημιουργία καρκίνων σε διάφορα μέρη του σώματος) που προσήλθε στο νοσοκομείο με ευμεγέθες χονδροσάρκωμα δεξιά μετωπιαία που είχε διηθήσει και το δεξιό οφθαλμικό κόγχο. 

Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι παλαιότερα το κοριτσάκι αυτό, σε ηλικία 6 ετών, είχε χειρουργηθεί επιτυχώς με ολική αφαίρεση ενός καρκινώματος του χοριοειδούς πλέγματος. 

Μπορείτε να δειτε τις προεγχειρητικές και μετεγχειρητικές μαγνητικές παρακάτω.

Ο όγκος αφαιρέθηκε πλήρως και ακολούθησε συμπληρωματική αγωγή, μέρος τις οποίας ήταν και η ακτινοθεραπεία. 5 χρόνια μετά όλες οι μαγνητικές ήταν άριστες χωρίς καμία υποτροπή.

Στην τελευταία μαγνητική επανελέγχου όμως εμφανίστηκε ευμεγέθης όγκος ο οποίος ήταν όχι μόνο σε διαφορετικό σημείο, δηλαδή στο δεξιό εγκεφαλικό ημισφαίριο (ενώ ο προηγούμενος όγκος που βλέπετε παραπάνω ήταν στο αριστερό), αλλά και εντελώς διαφορετικός ιστολογικά καθώς ήταν χονδροσάρκωμα. 

Το κοριτσάκι υπεβλήθη σε επιτυχές χειρουργείο πλήρους αφαίρεσης του όγκου, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος που βρισκόταν μέσα στο δεξιό οφθαλμικό κόγχο και εξήλθε χωρίς κανένα νευρολογικό έλλειμμα. 

Ακολουθούν οι μαγνητικές τομογραφίες πριν και μετά το δεύτερο χειρουργείο. 

Το παραπάνω περιστατικό καταδεικνύει το πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά με νευροχειρουργικά προβλήματα να αντιμετωπίζονται από ομάδες με μεγάλη και εξειδικευμένη εμπειρία, ειδικά όταν αυτό αφορά όγκους του εγκεφάλου οι οποίοι χρειάζονται να αντιμετωπίζονται και να παρακολουθούνται από μία μεγάλη εξειδικευμένη και με μεγάλη εμπειρία ομάδα.

Read more

Μυελοβλάστωμα σε αγοράκι 14 ετών

Αγόρι 14 ετών προσήλθε στο νοσοκομείο λόγω ιστορικού ολίγων εβδομάδων με πρωινές κεφαλαλγίες. Τις τελευταίες μέρες εμφάνισε επίσης διαταραχές όρασης (περιστασική διπλωπία) και μειωμένα αντανακλαστικά κατά την ενασχόληση του σε άθλημα όπου έπαιζε επαγγελματικά. Η μαγνητική τομογραφία κατέδειξε όγκο οπισθίου βόθρου και υδροκεφαλία.Υπεβλήθη επειγόντως σε Ενδοσκοπική Τρίτη Κοιλιοστομία και μετά από 2 ημέρες σε οπίσθια υπινιακή κρανιοτομία για την αφαίρεση του όγκου, με άριστο αποτέλεσμα (πλήρης αφαίρεση). 

Η ιστολογική εξέταση κατέδειξε μυελοβλάστωμα και η πλήρης αφαίρεση δίνει στο παιδί άριστες πιθανότητες ίασης. Το μυελοβλάστωμα αποτελεί το συχνότερο κακοήθη όγκο εγκεφάλου στα παιδιά και μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές πληροφορίες στο αντίστοιχο τμήμα επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://pediatric-neurosurgery.com/medulloblastoma

Ακολουθούν οι προεγχειρητικές και οι μετεγχειρητικές μαγνητικές τομογραφίες.


Read more

Χειρουργική Αντιμετώπιση Όγκου της Επίφυσης

Οι όγκοι της περιοχής της επίφυσης αποτελούν κάποιος από του πιο δύσκολους, εάν όχι τους πιο δύσκολους όγκους για χειρουργική αφαίρεση στην παιδονευροχειρουργική. Αυτό το γεγονός εξηγείται από την τοποθεσία η οποία βρίσκεται στο κέντρο ακριβώς του εγκεφάλου, και στη στενή ανατομική σχέση τους με όλες τις μεγάλες εν τω βάθη φλέβες, οποίες παροχετεύουν το αίμα του εγκεφάλου. Τραυματισμός έστω και μίας από αυτές τις φλέβες μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη νευρολογική βλάβη ή και θάνατο. 

Τα χειρουργεία αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται σε νοσοκομεία αναφοράς, από εξειδικευμένους παιδονευροχειρουργούς που ασχολούνται με την αντιμετώπιση παιδιατρικών εγκεφαλικών όγκων.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις προ και μετεγχειρητικές αξονικές παιδιού 10 ετών με όγκο της επίφυσης ο οποίος αφαιρέθηκε σχεδών πλήρως (ένα πολύ μικρό τμήμα διηθούσε τη φλέβα του Γαληνού και παρέμεινε ώστε να αποφευχθεί ο τραυματισμός της φλέβας και μόνιμη νευρολογική βλάβη) και η ασθενής ξύπνησε μετά το χειρουργείο χωρίς κανένα νευρολογικό έλλειμμα. 

Το κοριτσάκι προσήλθε στο νοσοκομείο με οίδημα οπτικών θηλών και συμπτώματα αυξημένης ενδοκρανίου πιέσεως. Υπεβλήθη επειγόντως σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και ακολούθως σε ενδοσκοπική τρίτη κοιλιοστομία για την αντιμετώπιση της υδροκεφαλίας. 

Κατόπιν υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική αντιμετώπιση αφαίρεσης του όγκου του εγκεφάλου με άριστο αποτέλεσμα. Ακολουθούν οι προ εγχειρητικές (στη δεξιά μεριά) και μετεγχειρητικές (στην αριστερή μεριά) μαγνητικές τομογραφίες.

Read more

Ενδοσκοπική Αντιμετώπιση Ευμεγέθους Αραχνοειδούς Κύστης

Ασθενής 7 ετών με ευμεγέθη αραχνοειδή κύστη, αριστερά μέτωπο-κρόταφο-βρεγματικά προσήλθε με συμπτωματολογία αυξημένης ενδοκρανίου πιέσεως (κεφαλαλγίες, διαταραχές συμπεριφοράς). Επίσης ήταν εμφανής και μία εξωτερική παραμόρφωση του σχήματος του κρανίου λόγω τις κύστης όπως μπορείτε να δείτε και στις εικόνες από τη μαγνητική τομογραφία. Οι πλάγιες κοιλίες είναι συμπιεσμένες και πολύ μικρές και υπάρχει μετατόπιση της μέσης γραμμής και πίεση επί του εγκεφαλικού παρεγχύματος. 

Το παιδί υπεβλήθη σε ενδοσκοπική επέμβαση κατά την οποία δημιουργήθηκε μία επικοινωνία της κύστης με την αριστερή πλάγια κοιλία έτσι ώστε το υγρό το οποίο ήταν εγκλωβισμένο και προκαλούσε τα πιεστικά φαινόμενα να μπορέσει να εισέλθει στο κοιλιακό σύστημα και να κυκλοφορήσει ακολουθώντας τη φυσιολογική κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. 

Η επέμβαση ήταν επιτυχής. Το παιδί είχε πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων του, πήγε στο σπίτι την επομένη μέρα της επέμβασης και η μετεγχειρητική μαγνητική κατέδειξε μείωση του μεγέθους της κύστης, ελάττωση της μετατόπισης της μέσης γραμμής και αύξηση του μεγέθους των κοιλιών σε ένα φυσιολογικό μέγεθος.Read more

Άτυπος Ραβδοειδής Τερατοειδής Όγκος Εγκεφάλου

Κοριτσάκι 6 ετών προσήλθε λόγω οιδήματος οπτικών θηλών. Το παιδί έπασχε από πονοκεφάλους και οι γονείς του στα πλαίσια του ελέγχου των κεφαλαλγιών το πήγαν να εξεταστεί και από οφθαλμίατρο ο οποίος διέγνωσε το οίδημα των οπτικών θηλών. Όπως έχουμε αναφέρει και στο τμήμα του υδροκεφάλου, το οίδημα των οπτικών θηλών αποτελεί σημείο αυξημένης ενδοκρανίου πιέσεως και για αυτό το παιδί υπεβλήθη επειγόντως σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Η μαγνητική τομογραφία κατέδειξε εικόνα υδροκεφαλίας λόγω ευμεγέθους αριστερού μετωπιαίου όγκου εγκεφάλου με ενδοκοιλιακή επέκταση. 

Το κοριτσάκι υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση με την οποία ήταν εφικτή η ολική αφαίρεση του όγκου. Η βιοψία κατέδειξε έναν σπάνιο όγκο ο οποίος ονομάζεται Άτυπος Ραβδοειδής Τερατοειδής Όγκος και ο οποίος έχει πολύ δυσμενή πρόγνωση εκτός εάν αφαιρεθεί πλήρως. Η πλήρης χειρουργική αφαίρεση έδωσε στο παιδί τις καλύτερες προϋποθέσεις, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει με επιτυχία το μακρύ δρόμο της περαιτέρω ογκολογικής θεραπείας, που θα χρειαστεί, με χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία.
Read more

Σπάνιος Ενδοκοιλιακός Όγκος Εγκεφάλου

Παιδί 15 μηνών με εμέτους και ληθαργικότητα. Παρουσίασε επιδείνωση σε διάστημα λίγων ημερών και υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου λόγω έκπτωσης του επιπέδου συνείδησης και ημιπάρεσης. Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου κατέδειξε ευμεγέθη, ενδοκοιλιακή εξεργασία στην αριστερή πλάγια κοιλία. Το παιδί υπεβλήθη σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης του όγκου και η βιοψία κατέδειξε ότι επρόκειτο για γλοίωμα χαμηλής κακοήθειας (πιλοκυτταρικό αστροκύττωμα). Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από λίγες ημέρες σε άριστη κλινική κατάσταση και χωρίς κανένα νευρολογικό έλλειμμα.

Αυτή είναι μία πολλή σπάνια περίπτωση λόγω της ηλικίας του παιδιού, του μεγέθους του όγκου και της ενδοκοιλιακής εντόπισης. Η πλήρης αφαίρεση σημαίνει ότι το παιδί δε θα χρειαστεί καμία περαιτέρω θεραπεία και μόνο παρακολούθηση με μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου.Read more

Ενδοσκοπική Τρίτη Κοιλιοστομία και η σημασία της μεμβράνης liliequist

Μωρό 2 ετών παρουσίασε υδροκεφαλία λόγω όγκου στην περιοχή της επίφυσης και υπεβλήθη αλλαχού σε ενδοσκοπική τρίτη κοιλιοστομία για την αντιμετώπιση της υδροκεφαλίας πριν μεταφερθεί σε εμάς για την αφαίρεση του όγκου.

Λίγο διάστημα μετά την αφαίρεση του όγκου επανεμφάνισε υδροκεφαλία. Υπεβλήθη εκ νέου σε ενδοσκοπική τρίτη κοιλιοστομία και όπως μπορούμε να δούμε στο κάτωθι βίντεο η μεμβράνη liliequist που βρίσκεται κάτω από το έδαφος της τρίτης κοιλίας ήταν ανέπαφη και εμπόδιζε την ελεύθερη ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

Στο βίντεο φαίνεται το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει σωστή γνώση της ανατομίας για την ασφαλή δημιουργία μιας κοιλιοστομίας η οποία θα είναι αποτελεσματική προσφέροντας ελεύθερη και ικανή ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.  

Read more

Γλοίωμα Οπτικού Νεύρου

Ασθενής 12 ετών με ευμέγεθες  γλοίωμα του οπτικού νεύρου. Είχε χειρουργηθεί από συνάδελφο ο οποίος είχε αφήσει μεγάλο υπόλειμμα και η εξεργασία συνέχιζε να αυξάνει σε όγκο πιέζοντας σημαντικές δομές του εγκεφάλου. Υπεβλήθη σε σχεδόν ολική αφαίρεση με ένα μικρό υπόλειμμα γύρω από το οπτικό χίασμα για να διατηρηθεί η όραση.


Read more

ΥποΕπενδυματικό Γιγαντοκυτταρικό Αστροκύτωμα  (ΥΕΓΑ)

Παιδί 13 χρονών προσήλθε στα επείγοντα ιατρεία με συμπτώματα αυξημένης ενδοκρανίου πιέσεως. Υπεβλήθη σε οφθαλμολογική εξέταση που κατέδειξε οίδημα των οπτικών θηλών και σε επείγουσα μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου που κατέδειξε ευμεγέθη ενδοκοιλιακό όγκο στις πλάγιες κοιλίες του εγκεφάλου. 

Το παιδί είχε επίσης εμφανή σημεία νευροϊνωμάτωσης, η οποία επιβεβαιώθηκε με γενετικό έλεγχο. 

Αυτό μας οδηγεί στη διάγνωση του όγκου ως ΥποΕπενδυματικού Γιγαντοκυτταρικού Αστροκυτώματος (Subependymal Giant Cell Astrocytoma - SEGA). 

Υπεβλήθη σε μακροσκοπικά ολική αφαίρεση του όγκου και η βιοψία επιβεβαίωσε τη διάγνωση. 

Η μαγνητική δείχνει την εικόνα πριν και μετά την αφαίρεση του όγκου σε εγκάρσιες, στεφανιαίες και οβελιαίες τομές. 


Read more
View more