Συστήματα Παροχέτευσης Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού (Βαλβίδες Εγκεφάλου)


Γενικές Πληροφορίες
Η αντιμετώπιση του υδροκεφάλου ήταν μία πρόκληση για νευροχειρουργούς, νευρολόγους, μηχανικούς και κατασκευαστές ιατρικών συσκευών λόγω της μοναδικής φύσης της δυναμικής του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) σε κάθε ασθενή.
Οι συσκευές εκτροπής ή παροχέτευσης του ENY (βαλβίδες εγκεφάλου) έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία και έχουν γίνει η βασική θεραπεία για θεραπεία υδροκεφαλίας για σχεδόν 60 χρόνια.
Μια εμφυτευμένη παράκαμψη εκτρέπει το ENY από τις κοιλίες του εγκεφάλου ή των υποαραχνοειδών χώρων γύρω από τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό σε μια άλλη περιοχή σώματος όπου θα απορροφηθεί. Αυτό δημιουργεί μια εναλλακτική οδό απομάκρυνσης του ENY που παράγεται συνεχώς εντός του εγκεφάλου και συνήθως αποκαθιστά τη φυσιολογική ισορροπία μεταξύ παραγωγής, ροής και απορρόφησης του ENY όταν έχει διαταραχθεί μία ή περισσότερες από αυτές τις λειτουργίες.
Οι βαλβίδες που περιέχονται εντός της παροχέτευσης λειτουργούν σαν διακόπτες, ανοίγοντας όταν η διαφορική πίεση (ΔΠ) - δηλ. Η διαφορά πίεσης κατά μήκος της βαλβίδας - υπερβαίνει την πίεση ανοίγματος της βαλβίδας.
Οι βαλβίδες είτε ρυθμίζονται σε σταθερή πίεση είτε μπορούν να ρυθμίζονται από το εξωτερικό του σώματος. Μπορούν να προστεθούν συσκευές στη παροχέτευση για να τροποποιηθεί η λειτουργία της βαλβίδας. για παράδειγμα, για την αντιμετώπιση των δυνάμεων βαρύτητας, μπορεί να συνδεθεί μια διάταξη κατά του λεγόμενου φαινομένου του σιφωνίου, σε σειρά με τη βαλβίδα για να ελαχιστοποιηθεί η υπερ-παροχέτευση του ΕΝΥ όταν ο ασθενής είναι σε όρθια θέση. Επιπλέον, ένα μικρό ρεζερβουάρ μπορεί να παρέχει εξωτερική πρόσβαση στο σύστημα της παροχέτευσης για την λήψη του ENY ή για να γίνει έλεγχος της λειτουργείας και μέτρηση της ενδοκρανίου πιέσεως.

Τμήματα του συστήματος παροχέτευσης.
Μια κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση παρέχει μια εναλλακτική οδό υγρού μέσω της οποίας το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) παρακάμπτει ένα εμπόδιο που σταματάει τη φυσιολογική ροή του υγρού ή ένα πρόβλημα στην απορρόφηση του. Μια τέτοια παράκαμψη ανακουφίζει από τη συγκέντρωση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού στον εγκέφαλο που οδηγεί στον υδροκέφαλο.

Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς, αλλά και οι ίδιοι οι ασθενείς να γνωρίζουν ποια είναι τα συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι η κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση δυσλειτουργεί.

Νεογνά
 • Αύξηση των διατάσεων του κεφαλιού του μωρού
 • Η πηγή είναι γεμάτη και υπό τάση όταν το βρέφος είναι όρθιο και ήσυχο
 • Διάταση στις φλέβες του τριχωτού της κεφαλής
 • Οίδημα κατά μήκος της παροχέτευσης
 • Έμετος
 • Ευερέθιστο μωρό
 • Υπνηλία / ληθαργικότητα
 • Απόκληση του βλέματος προς τα κάτω (σημείο του δύοντος ηλίου)
 • Ελαττωμένη σίτιση
Μωρά
 • Διεύρυνση της κεφαλής
 • Έμετος
 • Πονοκέφαλος
 • Ευερεθιστότητα και / ή υπνηλία
 • Οίδημα κατά μήκος της παροχέτευσης
 • Απώλεια προηγούμενων ικανοτήτων (αισθητική ή κινητική δυσλειτουργία)

Παιδιά
 • Έμετος
 • Πονοκέφαλος
 • Προβλήματα όρασης
 • Ευερεθιστότητα και / ή κόπωση
 • Αλλαγή της προσωπικότητας
 • Απώλεια συντονισμού ή ισορροπίας
 • Οίδημα κατά μήκος της παροχέτευσης
 • Δυσκολία στο να ξυπνήσετε το παιδί ή να παραμείνει ξύπνιο
 • Πτώση των ακαδημαϊκών επιδόσεων
 • Επιστροφή των συμπτωμάτων που υπήρχαν πριν από την τοποθέτηση της βαλβίδας εγκεφάλου

Οι συσκευές παροχέτευσης του ΕΝΥ αποτελούνται συνήθως από τρία βασικά μέρη:

 • Ένας καθετήρας εισροής (κεντρικός), ο οποίος παροχετεύει το ENY από τις κοιλίες ή τον υποαραχνοειδή χώρο. Αυτό το σωληνάκι φεύγει από τον εγκέφαλο μέσα από μια μικρή τρύπα στο κρανίο και στη συνέχεια πορεύεται για μια μικρή απόσταση κάτω από το δέρμα.
 • Ένας μηχανισμός βαλβίδας, ο οποίος ρυθμίζει τη διαφορική πίεση ή ελέγχει τη ροή διαμέσου της σωλήνωσης παροχέτευσης. Αυτή η συσκευή συνδέεται με τον εγγύτερο καθετήρα και βρίσκεται ανάμεσα στο δέρμα και το κρανίο, συνήθως ακριβώς πίσω από το αυτί.
 • Ένας καθετήρας εκροής (περιφερικός), ο οποίος πορεύεται κάτω από το δέρμα και κατευθύνει το ENY από τη βαλβίδα στην κοιλιακή (ή περιτοναϊκή) κοιλότητα, στην καρδιά ή σε άλλο κατάλληλο σημείο όπου το ΕΝΥ μπορεί να απορροφηθεί.
 • Άλλα μέρη μπορεί να περιλαμβάνουν θαλάμους για δειγματοληψία ή έγχυση φαρμάκων στο ENY, συσκευές αντι-σιφωνίου ή άλλες συσκευές αντιστάθμισης ροής ή βοηθητικοί καθετήρες για την τροποποίηση της απόδοσης ή την προσαρμογή του βασικού συστήματος στις εξειδικευμένες ανάγκες του ασθενούς . Σε επιλεγμένες περιπτώσεις (όπως όταν παροχετεύονται κύστεις ή οι υποαραχνοειδείς συλλογές υγρού), μπορεί να μην υπάρχει βαλβίδα ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαλβίδα πολύ χαμηλής αντίστασης.

Καθετήρες - σωληνάκια
Οι καθετήρες / σωληνάκια εκτρέπουν το ΕΝΥ από τη θέση όπου υπάρχει υπερβολικός όγκος σε θέση εντός του σώματος όπου θα μπορεί να απορροφηθεί. Ο εγγύς καθετήρας (κοιλιακός ή οσφυϊκός καθετήρας) παροχετεύει την περίσσεια του ΕΝΥ από τις κοιλίες ή τον σπονδυλικό οσφυϊκό σάκο μέσω μίας σειράς μικρών οπών στο άκρο του. Οι περιφερικοί καθετήρες τοποθετούνται συνήθως στην κοιλιακή (ή περιτοναϊκή) κοιλότητα, αλλά μπορούν επίσης να τοποθετηθούν στην καρδιά, στην υπεζωκοτική κοιλότητα (πνεύμονες) και σε άλλες κατάλληλες θέσεις όπου το ΕΝΥ απορροφάται στην κυκλοφορία του αίματος. Ο τύπος του συστήματος παροχέτευσης ονομάζεται από τις θέσεις εισροής και εκροής, π.χ. εάν ο εγγύς καθετήρας βρίσκεται στην κοιλία και ο περιφερικός καθετήρας βρίσκεται στην περιτοναϊκή κοιλότητα, ονομάζεται κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση.
Κατά καιρούς εκτελείται προσωρινή παροχέτευση του ΕΝΥ προτού εμφυτευθεί μόνιμο σύστημα παροχέτευσης. Αυτά τα βραχυπρόθεσμα συστήματα καλούνται εξωτερικές αποχετεύσεις (κοιλιακή ή σπονδυλική) επειδή ο περιφερικός καθετήρας είναι εκτός του σώματος και παροχετεύει σε μια σακούλα έξω από το σώμα. Αυτό μπορεί να γίνεται σε περίπτωση λοίμωξης ή αιμορραγίας μεταξύ άλλων.
Οι καθετήρες είναι κατασκευασμένοι από εύκαμπτη σιλικόνη, με μικρούς πλαστικούς σωλήνες που χρησιμοποιούνται συχνά ως συνδετήρες στους μηχανισμούς των βαλβίδων. Ορισμένες σωληνώσεις εμποτίζονται με αντιβιοτικά για τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης λοίμωξης κατά την μετεγχειρητική περίοδο. παραδείγματα περιλαμβάνουν τον καθετήρα Codman BactisealTM και τον καθετήρα Medtronic Ares ™. Πρόσφατη (Σεπτέμβριος 2019) προοπτική μελέτη σε 21 νευροχειρουργικές κλινικές της Μεγάλης Βρετανίας κατέδειξε ότι η χρήση καθετήρων εμποτισμένων με αντιβιοτικά μειώνει την πιθανότητα μετεγχειρητικής λοίμωξης.(https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31603-4/fulltext)

Μηχανισμοί βαλβίδων
Για να διασφαλιστεί ότι ρυθμίζεται ο ρυθμός ροής το ΕΝΥ, τοποθετείται μια βαλβίδα στο σύστημα σωληνώσεων. Επιπλέον, η λειτουργία της βαλβίδας μπορεί να τροποποιηθεί με την προσθήκη εξαρτημάτων όπως το σύστημα ελέγχου σιφωνίων, συσκευές αντιστάθμισης βαρύτητας ή συσκευές ρύθμισης ροής. Οι περισσότερες βαλβίδες λειτουργούν με βάση τις αρχές της αλλαγής της διαφορικής πίεσης (ΔΠ) - της διαφοράς μεταξύ της πίεσης στο άκρο του κεντρικού καθετήρα (πχ στις κοιλίες του εγκεφάλου) και της πίεσης στο άκρο του περιφερικού καθετήρα (πχ στην περιτοναϊκή κοιλότητα). Οι νευροχειρουργοί επιλέγουν βαλβίδα ΔΠ με βάση την ηλικία του ασθενούς, το μέγεθος των κοιλιών, την ενδοκράνιο πίεσης και άλλους σημαντικούς κλινικούς παράγοντες. Μερικές φορές η επιλεγμένη Διαφορική Πίεση δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις απαιτήσεις του ασθενούς και μπορεί να χρειαστεί να εμφυτευθεί μια βαλβίδα με υψηλότερη ή χαμηλότερης ΔΠ. Αυτές αναφέρονται ως βαλβίδες "υψηλής" ή "χαμηλής" πίεσης, αντίστοιχα, με βάση την πίεση ανοίγματος της βαλβίδας.
Ορισμένες νεότερες βαλβίδες μπορούν να ρυθμίζονται εξωτερικά (δηλ. η ΔΠ μεταβάλλεται μαγνητικά από το εξωτερικό του σώματος) και ονομάζονται προγραμματιζόμενες, ενώ άλλες έχουν αυτορρυθμιζόμενους μηχανισμούς ρύθμισης ροής. Όταν χρησιμοποιούνται τέτοιες βαλβίδες, αποφεύγεται μια δεύτερη χειρουργική επέμβαση καθώς τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της βαλβίδας μπορούν να αλλάξουν μη επεμβατικά (προγραμματιζόμενες βαλβίδες) ή να ρυθμιστούν αυτόματα (βαλβίδες ρυθμιζόμενης ροής).
Οι περισσότερες διαθέσιμες στο εμπόριο βαλβίδες Διαφορικής Πίεσης χωρίζονται σε τρεις έως πέντε κατηγορίες: χαμηλής, μεσαίας ή υψηλής πιέσεις (και πολύ χαμηλής και πολύ υψηλής), ανάλογα με την ανταπόκρισή τους στη διαφορά πίεσης μεταξύ του ανώτερου και κατώτερου ορίου.
Η επιλογή της κατάλληλης βαλβίδας είναι πολύ περίπλοκη και οι κλινικοί γιατροί που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ειδικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών βαλβίδων μπορεί να δυσκολεύονται να επιλέξουν τη σωστή.

Επί του παρόντος, υπάρχουν τρία βασικά είδη βαλβίδων:
 • Βαλβίδες με σχισμές: Αυτές οι σχετικά παλαιές βαλβίδες χαρακτηρίζονται από μία τομή (σχισμή) στο τοίχωμα του άκρου του περιφερικού καθετήρα. Η πίεση υγρού εντός του αυλού του καθετήρα, αν είναι επαρκής, θα ανοίξει την σχισμή και θα επιτρέψει στο ΕΝΥ να εξέλθει από τον καθετήρα. Τα χαρακτηριστικά πίεσης λειτουργίας εξαρτώνται από τις μηχανικές ιδιότητες της σχισμής, δηλαδή την ακαμψία της σιλικόνης, το πάχος του τοιχώματος και το μήκος της σχισμής. Η γήρανση των υλικών από καουτσούκ σιλικόνης και η κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης μπορεί να μεταβάλει σημαντικά την απόδοση αυτού του τύπου βαλβίδας.
 • Βαλβίδες διαφράγματος: Για αυτές τις βαλβίδες, μια εύκαμπτη μεμβράνη κινείται σε απόκριση των διαφορών πίεσης. Οι διαφορές πίεσης προκαλούν κίνηση του διαφράγματος, επιτρέποντας στο ΕΝΥ να ρέει γύρω από το διάφραγμα. Όταν η πίεση μειώνεται , το διάφραγμα επιστρέφει στην αρχική του θέση και σφραγίζει τον μηχανισμό.
 • Βαλβίδες με ελατήριο με σφαιρίδια: Αυτές οι βαλβίδες ενσωματώνουν ένα μεταλλικό σπειροειδές ή επίπεδο ελατήριο που εφαρμόζει μια βαθμονομημένη δύναμη σε μια σφαίρα κατασκευασμένη από ένα συνθετικό ρουμπίνι που βρίσκεται σε ένα κωνικό άνοιγμα. Όταν η δύναμη (πίεση) του ΕΝΥ γίνεται αρκετά υψηλή, ωθεί τη σφαίρα στο ελατήριο και ανοίγει τη βαλβίδα για να επιτρέψει τη ροή. Όταν μειωθεί η πίεση του ρευστού, η σφαίρα επιστρέφει στην αρχική της θέση και κλείνει τη βαλβίδα. Οι βαλβίδες αυτού του τύπου "ball-in-cone" είναι λιγότερο επιρρεπείς στις επιδράσεις της γήρανσης των υλικών από τις βαλβίδες σχισίματος και έχουν αποδειχθεί ότι δεν φράζουν ιδιαίτερα εάν υπάρχουν υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης ΕΝΥ.

Μη ρυθμιζόμενες έναντι προγραμματιζόμενων βαλβίδων
Οι προγραμματιζόμενες βαλβίδες ενσωματώνουν ένα εξωτερικό εργαλείο ρύθμισης, που εφαρμόζεται έξω από το σώμα, για να επιλέξετε μια ρύθμιση διαφορικής πίεσης από μια σειρά διαθέσιμων τιμών. Ο αριθμός ρυθμιζόμενων τιμών εξαρτάται από τον κατασκευαστή. Αφού προσαρμοσθούν σε μια συγκεκριμένη ρύθμιση, αυτές οι βαλβίδες λειτουργούν σαν μια σταθερή βαλβίδα πίεσης μέχρι να επαναρυθμιστούν από έναν κλινικό ιατρό. Δεδομένου ότι έχουν σχεδιαστεί για να ρυθμίζονται από ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο, ορισμένες από αυτές τις βαλβίδες μπορεί να είναι επιρρεπείς στα ισχυρά περιβαλλοντικά μαγνητικά πεδία και πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη διατήρηση των παιχνιδιών με μαγνήτες και άλλες πηγές μαγνητικών πεδίων μακριά από ασθενείς με αυτές τις εμφυτευμένες βαλβίδες . Ορισμένες ρυθμιζόμενες βαλβίδες ενσωματώνουν μηχανισμούς που δεν μπορούν να ρυθμιστούν με μαγνητικά πεδία διαφορετικά από αυτά που παράγει ο προγραμματιστής.
Οι προγραμματιζόμενες βαλβίδες ενσωματώνουν έναν μηχανισμό που ρυθμίζεται από ένα ελατήριο το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί μη επεμβατικά με τη χρήση μαγνήτη. Οι αποκαλούμενες "προγραμματιζόμενες" βαλβίδες είναι βαλβίδες Διαφορικής Πίεσης των οποίων η πίεση ανοίγματος μπορεί να μεταβληθεί χρησιμοποιώντας ένα μαγνητικό πεδίο που μεταδίδεται μέσω του δέρματος. Αυτές οι προγραμματιζόμενες βαλβίδες, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια μιας κανονικής επίσκεψης γραφείου, δεν είναι αυτορυθμιζόμενες. Οι ρυθμίσεις πίεσης πρέπει να επαναπρογραμματιστούν μέχρι να επιτευχθεί μια αποδεκτή ρύθμιση, η οποία μπορεί να απαιτήσει αρκετές δοκιμές. Επειδή με αυτά τα συστήματα εμφανίζεται το φαινόμενο του σιφωνίου όταν ο ασθενής σηκώνεται σε όρθια θέση, μπορεί να χρειαστεί κάποιος μηχανισμός αντιστάθμισης βαρύτητας ή αντι-σιφόνιο σε επιλεγμένες περιπτώσεις. Αυτοί οι μηχανισμοί δεν αντισταθμίζουν τις οξείες αλλαγές που προκαλούνται από τις καθημερινές δραστηριότητες του ασθενούς. Επίσης, επειδή περιέχουν μια ποσότητα μετάλλου, μερικές προγραμματιζόμενες βαλβίδες προκαλούν αλλοιώσεις στις μαγνητικές και αξονικές τομογραφίες. Μπορούν επίσης να επαναπρογραμματιστούν σε ισχυρά μαγνητικά πεδία όπως μαγνητική τομογραφία και πρέπει να ελεγχθούν αφού εκτεθούν σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
Βαλβίδες ρύθμισης ροής πολλαπλών σταδίων: Αυτές οι βαλβίδες διατηρούν το ρυθμό ροής αποστράγγισης κοντά στο ρυθμό παραγωγής του ΕΝΥ, ανεξάρτητα από τη θέση του ασθενούς και άλλες συνθήκες που κανονικά οδηγούν σε υπερπαροχέτευση. Αυτές οι βαλβίδες συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά μιας βαλβίδας ΔΠ με τα πλεονεκτήματα ενός περιοριστή μεταβλητής ροής.

Ρεζερβουάρ
Ένας προθάλαμος ή θάλαμος δειγματοληψίας που βρίσκεται κάτω από το δέρμα μεταξύ του κεντρικού καθετήρα και της βαλβίδας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δειγματοληψία του ΕΝΥ, την ένεση φαρμάκων στον εγκέφαλο και τη μέτρηση της πίεσης. Επιπλέον, τα ρεζερβουάρ αυτά μπορούν να γίνουν αισθητά μέσω του δέρματος και να μπορεί να ελέγξει κάποιος, χονδρικά, εάν λειτουργεί ή όχι η βαλβίδα. Σε γενικές γραμμές, εάν κάποιος σπρώξει τη δεξαμενή/ρεζερβουάρ και δεν αναπηδήσει πίσω, τότε μπορεί να υπάρξει παρεμπόδιση στον κεντρικό καθετήρα επειδή η δεξαμενή δεν γεμίζει με ΕΝΥ. Από την άλλη πλευρά, εάν η δεξαμενή/ρεζερβουάρ είναι άκαμπτη και χρειάζεται περισσότερη δύναμη για την συμπίεση της, τότε ο απομακρυσμένος καθετήρας μπορεί να είναι φραγμένος. Ο ασθενής δεν πρέπει ποτέ να το κάνει αυτό γιατί μπορεί να οδηγήσει σε απόφραξη της βαλβίδας σε ορισμένες περιπτώσεις.

Συνδέσεις
Για τη σύνδεση καθετήρων με βαλβίδες ή άλλα εξαρτήματα κ.λπ. Συνήθως αυτές απαιτούν από τον χειρουργό να τις ασφαλίσει με ράμματα κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης και είναι αδύναμα σημεία που μπορούν να χαλαρώσουν και να αποσυνδεθούν.

Συσκευές ελέγχου υπερπαροχέτευσης
Τα ιδανικά χαρακτηριστικά ροής πρέπει να ταιριάζουν με τις ειδικές ανάγκες του ασθενούς. Ωστόσο, η στάση του σώματος (ανάλογα με το εάν ο ασθενής στέκεται, κάθεταιι ή ξαπλώνει) επηρεάζει τη λειτουργία της παροχέτευσης. Η στάση στάσης προκαλεί ένα φαινόμενο που ονομάζεται το φαινόμενο του σιφωνίου, ουσιαστικά "τραβώντας" το υγρό από τον εγκέφαλο όταν ο ασθενής σηκώνεται όρθιος. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, υπάρχουν περιοδικές, μικρές αυξήσεις στον όγκο του αίματος στο κεφάλι. Αυτή η νυχτερινή δραστηριότητα των εγκεφαλικών αγγειογενετικών κυμάτων εμφανίζεται αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Παρόμοια αύξηση του όγκου του αίματος συμβαίνει όταν ο ασθενής σφίγγεται, όπως κατά τη διάρκεια του βήχα ή της αφόδευσης. Αυτές οι αυξήσεις όγκου, με τη σειρά τους, "ωθούν" το ΕΝΥ έξω από τις κοιλίες του εγκεφάλου μέσω της παροχέτευσης.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διάφορες επιπλοκές όπως:
 • Το χοριοειδές πλέγμα μπορεί να αναρροφηθεί στις οπές του εγγύς καθετήρα και να μειώσει την εισροή ΕΝΥ και να οδηγήσει σε απόφραξη της παροχέτευσης,
 • κεφαλαλγία και ζάλη,
 • Σύνδρομο σιγμοειδών κοιλίών, κατάσταση στην οποία υπάρχει πολύ μικρή ποσότητα ΕΝΥ μέσα στις κοιλίες σε συνδυασμό με έναν αναπτυσσόμενο εγκέφαλο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση κατά την οποία η ενδοκρανιακή πίεση ή η εγκεφαλική πίεση μπορεί να φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα προτού οι κοιλίες έχουν χρόνο να διαταθούν και έτσι να οδηγήσουν σε ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενες κεφαλαλγίες μέχρι να μπορέσουν να διαταθούν οι κοιλίες του εγκεφάλου με αποτέλεσμα να μπορέσει ο κεντρικός καθετήρας να παροχετεύσει ΕΝΥ και να ανακουφιστεί ο ασθενής αφού η παροχέτευση θα οδηγήσει σε πτώση της πίεσης, Μετά την παροχέτευση όμως ο όγκος των κοιλιών μειώνεται και πάλι και ο φαύλος κύκλος ξαναρχίζει.
 • Υποσκληρίες συλλογές ή συσσώρευση υγρών μεταξύ της σκληράς και της αραχνοειδούς μήνιγγας.
 • Επισκληρίδιες συλλογές, μεταξύ της σκληράς μήνιξξας και της εσωτερικής επιφάνειας του κρανίου
 • Δευτερογενή κρανιοσυνοστέωση, οι ραφές (οι ινώδεις αρθρώσεις μεταξύ των οστών του κρανίου) ενός βρέφους πλησιάζουν πολύ νωρίς και κλείνουν, προκαλώντας προβλήματα με την κανονική ανάπτυξη του εγκεφάλου και του κρανίου.

Συσκευές αντιστάθμισης σιφόνι (αντισιφώνια)
Υπάρχουν διάφορες συσκευές που αντιμετωπίζουν το φαινόμενο του σιφωνίου.
 • Οι συσκευές ελέγχου σιφωνίου ή αντί-σιφώνιο ενσωματώνουν μια μεμβράνη σιλικόνης που κλείνει όταν υπάρχουν συνθήκες που ευνοούν την υπερπαροχέτευση λόγω της όρθιας στάσης. Οι συσκευές αντίστασης στο φαινόμενο του σιφωνίου αντιδρούν στην υδροστατική πίεση στα δύο άκρα του καθετήρα και κλείνουν τη βαλβίδα (αυξάνοντας την πίεση ανοίγματος της βαλβίδας) όταν ο ασθενής αναλάβει μια όρθια στάση. Τέτοιες συσκευές τείνουν να δημιουργούν μια θετική ενδοκρανιακή πίεση στην όρθια θέση. Η επικοινωνία με την ατμοσφαιρική πίεση αποτελεί τη βάση για τη λειτουργία τέτοιων συσκευών και συνεπώς η λειτουργία τους μπορεί να επηρεαστεί από την ανάπτυξη ιστού ουλής πάνω από τη μεμβράνη / διάφραγμα των συσκευών.
 • Οι υδροστατικοί μηχανισμοί (συσκευές βαρύτητας) συνήθως περιλαμβάνουν τη χρήση μεταλλικών σφαιρών που πέφτουν σε μία υποδοχή σε σχήμα κώνου όταν ο ασθενής στέκεται ή σε όρθια θέση. Όταν ο μηχανισμός είναι τοποθετημένος κάθετα, αυτό προσθέτει αντίσταση (ανάλογα με τον αριθμό των σφαιρών) στην αντίσταση ροής στην οδό ροής της ροής περίπου ίση με το ύψος της υδροστατικής στήλης. Όταν ο μηχανισμός είναι οριζόντιος, οι σφαίρες απομακρύνονται από τη διαδρομή του υγρού, προσθέτοντας μικρή αντίσταση στην οδό ροής του ΕΝΥ.
 • Οι συσκευές ρύθμισης ροής (FRD) επιχειρούν να διατηρούν σταθερή ροή μέσω της βαλβίδας σε διαφορετικές πιέσεις. Η αντίσταση της βαλβίδας αυξάνεται καθώς αυξάνεται η διαφορική πίεση κατά μήκος της βαλβίδας. Τέτοιες βαλβίδες έχουν μηχανισμούς που μεταβάλλουν το μέγεθος του ανοίγματος και τη συναφή αντίσταση στην ροή ΕΝΥ, ανάλογα με τη διαφορική πίεση κατά μήκος της βαλβίδας.

Συμπεράσματα
Τα συσκευές παροχέτευσης του ΕΝΥ (βαλβίδες εγκεφάλου) χρησιμοποιούνται συχνά για τη θεραπεία του υδροκέφαλου. Αν παραμείνει ανεξέλεγκτη, η διαταραχή στην κυκλοφορία του ΕΝΥ μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση (ΕΚΠ), η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια ποικιλία επιπλοκών.
Τα χειρουργεία για την τοποθέτηση κοιλιοπεριτοναϊκών παροχετεύσεων έχουν σώσει τις περισσότερες ζωές ανάμεσα σε όλα τα είδη χειρουργείων της νευροχειρουργικής. Οι κύριες διαφορές μεταξύ των κοιλιοπεριτοναϊκών παροχετεύσεων είναι συνήθως:
 • τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή τους,
 • οι τύποι μηχανισμών βαλβίδων που χρησιμοποιούνται,
 • το σημείο τοποθέτησης του κεντρικού καθετήρα (κοιλιακή, οσφυϊκή περιοχή, κλπ.) και τη θέση του περιφερικού καθετήρα (περιτοναϊκή, κολπική, υπεζωκοτική, κλπ.) και
 • από το αν η βαλβίδα είναι προγραμματιζόμενη ή όχι

Η τοποθέτηση κοιλιοπεριτοναϊκών παροχετεύσεων πρέπει να γίνεται από ιδιαίτερα έμπειρους νευροχειρουργούς. Παρά το γεγονός ότι η επέμβαση αυτή καθαυτή είναι σχετικά απλή, η προεγχειρητική μελέτη και η διαδικασία της λήψης της απόφασης για το ποια βαλβίδα είναι κατάλληλη για το κάθε παιδί δεν είναι καθόλου απλή και απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία και μελέτη.