Βασική Ανατομία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος


Γενικές Πληροφορίες
Ο εγκέφαλος είναι ένα καταπληκτικό όργανο 1,3 -1,4 κιλών, που ελέγχει όλες τις λειτουργίες του σώματος, ερμηνεύει πληροφορίες από τον έξω κόσμο και ενσωματώνει την ουσία του νου και της ψυχής. Η νοημοσύνη, η δημιουργικότητα, το συναίσθημα και η μνήμη είναι μερικές από τις ανώτατες νοητικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος περιβάλλεται και προστατεύεται από το κρανίο και αποτελείται από τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, την παρεγκεφαλίδα και το εγκεφαλικό στέλεχος.
Ο εγκέφαλος λαμβάνει πληροφορίες μέσω των πέντε αισθήσεών μας: όραση, οσμή, αφή, γεύση και ακοή. Συγκεντρώνει τα μηνύματα κατά τρόπο που έχει νόημα για εμάς και μπορεί να αποθηκεύσει αυτές τις πληροφορίες στη μνήμη μας. Ο εγκέφαλος ελέγχει τις σκέψεις μας, τη μνήμη και την ομιλία, την κίνηση των χεριών και των ποδιών και τη λειτουργία πολλών οργάνων στο σώμα μας.
Το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) αποτελείται από τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό. Το περιφερικό νευρικό σύστημα (ΠΝΣ) αποτελείται από τα νωτιαία νεύρα, που εκφύονται από το νωτιαίο μυελό και τα κρανιακά νεύρα, που εκφύονται από τον εγκέφαλο.

Εγκέφαλος
Ο εγκέφαλος αποτελείται από τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, την παρεγκεφαλίδα και το εγκεφαλικό στέλεχος.
 • Εγκεφαλικά ημισφαίρια: είναι το μεγαλύτερο μέρος του εγκεφάλου και αποτελείται από το δεξιό και το αριστερό ημισφαίριο. Στα εγκεφαλικά ημισφαίρια επιτελούνται υψηλές λειτουργίες, όπως η ερμηνεία της αφής, της όρασης και της ακοής, καθώς και ο λόγος, η συλλογιστική, τα συναισθήματα, η εκμάθηση και ο λεπτός έλεγχος της κίνησης.
 • Η παρεγκεφαλίδα: βρίσκεται κάτω από τον εγκέφαλο. Η λειτουργία της είναι να συντονίζει τις κινήσεις των μυών, να διατηρεί τη στάση του σώματος και την ισορροπία.
 • Εγκεφαλικό Στέλεχος: ενεργεί ως κέντρο αναμετάδοσης, που συνδέει τα εγκεφαλικά ημισφαίρια και την παρεγκεφαλίδα με το νωτιαίο μυελό. Είναι υπεύθυνο για πολλές αυτόματες λειτουργίες όπως η αναπνοή, ο καρδιακός ρυθμός, η θερμοκρασία του σώματος, οι κύκλοι εγρήγορσης και ύπνου, η πέψη, το φτέρνισμα, ο βήχας, ο έμετος και η κατάποση.
Δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου – αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου
Ο εγκέφαλος χωρίζεται σε δύο μισά: το δεξιό και το αριστερό ημισφαίριο
Τα ημισφαίρια συνδέονται από μια δέσμη ινών που ονομάζεται μεσολόβιο, που μεταδίδει μηνύματα από τη μια πλευρά στην άλλη. Κάθε ημισφαίριο ελέγχει την αντίθετη πλευρά του σώματος. Εάν εμφανιστεί ένα εγκεφαλικό επεισόδιο στη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου, το αριστερό μας χέρι ή πόδι μπορεί να είναι αδύναμο ή παράλυτο.
Κάποιες λειτουργίες του εγκεφάλου επιτελούνται αποκλειστικά στο ένα από τα δύο ημισφαίρια.
 • Σε γενικές γραμμές, το αριστερό ημισφαίριο ελέγχει την ομιλία, την κατανόηση, την αριθμητική και τη γραφή.
 • Το δεξιό ημισφαίριο ελέγχει τη δημιουργικότητα, τις χωρικές ικανότητες, τις καλλιτεχνικές και τις μουσικές δεξιότητες. Το αριστερό ημισφαίριο κυριαρχεί στη χρήση των χεριών και της γλώσσας στο 92% περίπου των ανθρώπων.
Εγκέφαλος
Λοβοί του εγκεφάλου
Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια έχουν ξεχωριστές ρωγμές, οι οποίες διαιρούν τον εγκέφαλο σε λοβούς. Κάθε ημισφαίριο έχει 4 λοβούς: μετωπιαίο, κροταφικό, βρεγματικό και ινιακό λοβό. Κάθε λοβός μπορεί να χωριστεί, επιπλέον σε περιοχές που εξυπηρετούν πολύ συγκεκριμένες λειτουργίες. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι κάθε λοβός του εγκεφάλου δεν λειτουργεί μόνος του. Υπάρχουν πολύ πολύπλοκες συνδέσεις μεταξύ των λοβών του εγκεφάλου και μεταξύ του δεξιού και του αριστερού ημισφαιρίου.

Μετωπιαίος λοβός
 • Προσωπικότητα, συμπεριφορά, συναισθήματα
 • Κρίση, σχεδιασμός, επίλυση προβλημάτων
 • Ομιλία: ομιλία και γραφή (περιοχή Broca)
 • Κίνηση σώματος (κινητική περιοχή)
 • Νοημοσύνη, συγκέντρωση, αυτογνωσία

Βρεγματικός λοβός
 • Ερμηνεύει τη γλώσσα, τις λέξεις
 • Αίσθηση αφής, πόνου, θερμοκρασίας (αισθητική περιοχή)
 • Ερμηνεύει κινητικά και αισθητικά σήματα, καθώς και σήματα από όραση, ακοή, και μνήμη
 • Χωρική και οπτική αντίληψη

Ινιακός λοβός
 • Ερμηνεύει την όραση (χρώμα, φως, κίνηση)

Κροταφικός λοβός
 • Κατανόηση της γλώσσας (περιοχή Wernicke)
 • Μνήμη
 • Ακοή
 • Ακολουθία και οργάνωση
 • Γλώσσα
Εγκεφαλικοί Λοβοί


Γενικά, το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου είναι υπεύθυνο για τη γλώσσα και την ομιλία και ονομάζεται "επικρατητικό" ημισφαίριο. Το δεξί ημισφαίριο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ερμηνεία των οπτικών πληροφοριών και της χωρικής επεξεργασίας. Σε περίπου ένα τρίτο των ανθρώπων που είναι αριστερόχειρες, η λειτουργία της ομιλίας μπορεί να εντοπίζεται στη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου. Τα αριστερόχειρα άτομα ενδέχεται να χρειαστούν ειδικές δοκιμές για να διαπιστώσουμε εάν το κέντρο ομιλίας τους βρίσκεται στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά πριν από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση σε αυτόν τον τομέα.

Η αφασία είναι μια διαταραχή της γλώσσας, που επηρεάζει την εκφορά του λόγου, την κατανόηση, την ανάγνωση ή τη γραφή, λόγω βλάβης του εγκεφάλου - συνήθως από εγκεφαλικό επεισόδιο ή τραύμα. Ο τύπος της αφασίας εξαρτάται από την περιοχή του εγκεφάλου, στην οποία συμβαίνει η βλάβη.

 • Περιοχή Broca: βρίσκεται στον αριστερό μετωπιαίο λοβό. Αν αυτή η περιοχή υποστεί βλάβη, ο ασθενής μπορεί να έχει δυσκολία να κινήσει τη γλώσσα ή τους μύες του προσώπου, για να παράγει τους ήχους της ομιλίας. Θα μπορεί ακόμα να διαβάσει και να κατανοήσει την ομιλούμενη γλώσσα, αλλά έχει δυσκολία στην ομιλία και τη γραφή (αφασία Broca).

 • Περιοχή του Wernicke: βρίσκεται στον αριστερό κροταφικό λοβό. Η βλάβη στην περιοχή αυτή προκαλεί την αφασία του Wernicke. Το άτομο μπορεί να μιλήσει με μακρές προτάσεις που δεν έχουν νόημα, προσθέτει άσκοπες λέξεις ή ακόμη μπορεί να δημιουργεί νέες λέξεις που δεν υπάρχουν. Μπορεί να εκφέρει ήχους ομιλίας, ωστόσο αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κατανόηση του λόγου.

Φλοιός
Η επιφάνεια του εγκεφάλου ονομάζεται φλοιός. Έχει μία αναδιπλωμένη εμφάνιση με έλικες και αύλακες. Ο φλοιός περιέχει 16 δισεκατομμύρια νευρώνες (η παρεγκεφαλίδα έχει 70 δις νευρώνες δηλαδή 86 δισεκατομμύρια συνολικά) που είναι διατεταγμένοι σε συγκεκριμένα στρώματα. Τα σώματα των νευρικών κυττάρων χρωματίζουν το φλοιό γκρίζο-καφέ που του δίνει το όνομά του – φαιά ουσία. Κάτω από τον φλοιό υπάρχουν μακρές νευρικές ίνες (νευρώνες) που συνδέουν τις περιοχές του εγκεφάλου μεταξύ τους - που ονομάζεται λευκή ουσία.
Η αναδίπλωση του φλοιού αυξάνει την επιφάνεια του εγκεφάλου επιτρέποντας περισσότερους νευρώνες στο εσωτερικό του κρανίου. Κάθε πτυχή ονομάζεται έλικα και κάθε αυλάκωση μεταξύ των πτυχών ονομάζεται αύλακα. Υπάρχουν ονόματα για τις αύλακες και τις έλικες που βοηθούν στον καθορισμό συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου, αλλά αυτές οι λεπτομέρειες ξεφεύγουν από το σκοπό αυτού του κειμένου που είναι να παρέχει μόνο κάποιες βασικές γνώσεις.

Εν τω βάθει δομές
Υπάρχουν οδοί, που ονομάζονται δεσμίδες λευκής ουσίας, που συνδέουν τις περιοχές του φλοιού μεταξύ τους. Τα μηνύματα μπορούν να ταξιδεύουν από τη μία έλικα στην άλλη, από έναν λοβό σε άλλο, από τη μια πλευρά του εγκεφάλου στην άλλη, και σε δομές βαθιά στον εγκέφαλο.
 • Υποθάλαμος: βρίσκεται στο έδαφος της τρίτης κοιλίας και είναι υπεύθυνος για τον κύριο έλεγχο του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Παίζει κάποιο ρόλο στον έλεγχο των συμπεριφορών, όπως η πείνα, η δίψα, ο ύπνος και η σεξουαλική διάθεση. Επίσης ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος, την αρτηριακή πίεση, τα συναισθήματα και την έκκριση των ορμονών.
 • Υπόφυση: βρίσκεται σε μια μικρή θήκη οστού στη βάση του κρανίου που ονομάζεται τουρκικό εφίππιο. Η υπόφυση συνδέεται με τον υποθάλαμο του εγκεφάλου με το μίσχο της υπόφυσης. Ελέγχει άλλους ενδοκρινείς αδένες στο σώμα. Εκκρίνει ορμόνες που ελέγχουν τη σεξουαλική ωρίμαση, την ανάπτυξη των οστών και των μυών και την ανταπόκριση στο στρες.
 • Επίφυση: βρίσκεται πίσω από την τρίτη κοιλία. Βοηθά στην ρύθμιση του εσωτερικού ρολογιού και των κιρκάδιων ρυθμών του σώματος με την έκκριση μελατονίνης. Διαθέτει κάποιο ρόλο στη σεξουαλική ανάπτυξη.
 • Θάλαμος: χρησιμεύει ως σταθμός αναμετάδοσης για σχεδόν όλες τις πληροφορίες που προέρχονται και καταλήγουν στο φλοιό. Παίζει ρόλο στην αίσθηση του πόνου, την προσοχή, την εγρήγορση και τη μνήμη.
 • Βασικά γάγγλια: Περιλαμβάνουν το κέλυφος, το κερκοφόρο πυρήνα και την ωχρά σφαίρα. Αυτοί οι πυρήνες, μεταξύ άλλων λειτουργιών, λειτουργούν μαζί με την παρεγκεφαλίδα για τον συντονισμό των λεπτών κινήσεων, όπως οι κινήσεις των δακτύλων.
 • Μεταιχμιακό σύστημα: είναι το κέντρο των συναισθημάτων μας, της μάθησης και της μνήμης. Σε αυτό το σύστημα συμπεριλαμβάνονται η έλικα του προσαγωγίου, ο υποθάλαμος, η αμυγδαλή (συναισθηματικές αντιδράσεις) και ο ιππόκαμπος (μνήμη).

Μνήμη
Η μνήμη είναι μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει τρεις φάσεις: κωδικοποίηση (αποφασίζοντας ποιες πληροφορίες είναι σημαντικές), αποθήκευση και ανάκληση. Διάφορες περιοχές του εγκεφάλου εμπλέκονται σε διαφορετικούς τύπους μνήμης. Ο εγκέφαλός πρέπει να δώσει προσοχή και να επαναλάβει ένα γεγονός, για να μεταφερθεί από τη βραχυπρόθεσμη στη μακροπρόθεσμη μνήμη.
 • Η βραχυπρόθεσμη μνήμη, που ονομάζεται επίσης μνήμη εργασίας, συμβαίνει στον προμετωπιαίο φλοιό. Αποθηκεύει πληροφορίες για περίπου ένα λεπτό και η χωρητικότητά του περιορίζεται σε περίπου 7 στοιχεία. Για παράδειγμα, σας δίνει τη δυνατότητα να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου που μόλις σας είπε κάποιος. Επίσης παρεμβαίνει κατά την ανάγνωση, για να απομνημονεύσει τη φράση που μόλις έχετε διαβάσει, έτσι ώστε η επόμενη να έχει νόημα.
 • Η μακροπρόθεσμη μνήμη υφίσταται επεξεργασία στον ιππόκαμπο του κροταφικού λοβού και ενεργοποιείται όταν θέλετε να απομνημονεύσετε κάτι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτή η μνήμη έχει απεριόριστη χωρητικότητα περιεχομένου και διάρκειας. Περιέχει προσωπικές αναμνήσεις καθώς και στοιχεία και αριθμούς.
 • Η μνήμη δεξιοτήτων υφίσταται επεξεργασία στην παρεγκεφαλίδα, η οποία μεταδίδει πληροφορίες στα βασικά γάγγλια. Αποθηκεύει αυτόματες αναμνήσεις, όπως το δέσιμο των κορδονιών του παπουτσιού, το παίξιμο ενός μουσικού οργάνου ή την ποδηλασία.

Κοιλίες και εγκεφαλονωτιαίο υγρό
Ο εγκέφαλος διαθέτει κάποιες κοιλότητες γεμάτες με υγρό που ονομάζονται κοιλίες. Μέσα στις κοιλίες υπάρχει μια δομή που μοιάζει με κορδέλα και ονομάζεται χοριοειδές πλέγμα, το οποίο παράγει ένα διαυγές άχρωμο υγρό, που ονομάζεται εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ). Το ΕΝΥ ρέει μέσα και γύρω από τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό, για να τον προστατεύσει από τραυματισμό. Αυτό το κυκλοφορούν υγρό απορροφάται, ενώ νέο υγρό παράγεται συνεχώς.
Υπάρχουν δύο κοιλίες βαθιά μέσα στα εγκεφαλικά ημισφαίρια που ονομάζονται πλάγιες κοιλίες. Και οι δύο συνδέονται με την τρίτη κοιλία μέσω ενός ξεχωριστού ανοίγματος που ονομάζεται τρήμα του Monro. Η τρίτη κοιλία συνδέεται με την τέταρτη κοιλία μέσω ενός μακρινού στενού σωλήνα, που ονομάζεται υδραγωγός του Sylvius. Από την τέταρτη κοιλία, το ΕΝΥ εξέρχεται στον υπαραχνοειδή χώρο όπου περιβάλλει τον εγκέφαλο. Το ΕΝΥ ανακυκλώνεται (ή απορροφάται) από ειδικές δομές στον ανώτερο οβελιαίο κόλπο που ονομάζονται αραχνοειδείς λάχνες. Η παραγωγή, η κυκλοφορία και η απορρόφηση του ΕΝΥ αποτελούν αντικείμενο συνεχούς έρευνας και μελέτης. Η ακριβής φυσιολογία δεν είναι ακόμα απόλυτα γνωστή.
Διατηρείται ισορροπία μεταξύ της ποσότητας ΕΝΥ που απορροφάται και του ποσού που παράγεται. Διαταραχή στην απορρόφηση ή την παραγωγή του ΕΝΥ ή απόφραξη του συστήματος μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση του υγρού, η οποία μπορεί να προκαλέσει διόγκωση των κοιλιών (υδροκεφαλία) ή να προκαλέσει συλλογή υγρού στο νωτιαίο μυελό (συριγγομυελία).
Κοιλίες του εγκεφάλου
Εγκεφαλικές κοιλίες
Κρανίο
Ο σκοπός του οστικού κρανίου είναι να προστατεύσει τον εγκέφαλο από τραυματισμό. Το κρανίο σχηματίζεται από 8 οστά που συνδέονται μεταξύ τους κατά μήκος των ραφών. Αυτά τα οστά περιλαμβάνουν το μετωπιαίο, το βρεγματικό (2), το κροταφικό (2), το σφηνοειδές, το ινιακό και το ηθμοειδές. Το πρόσωπο σχηματίζεται από 14 ακόμα διπλά οστά.
Στο εσωτερικό του κρανίου υπάρχουν τρεις ξεχωριστές περιοχές που ονομάζονται κρανιακοί βόθροι: ο πρόσθιος κρανιακός βόθρος, ο μέσος κρανιακός βόθρος και ο οπίσθιος κρανιακός βόθρος. Οι ιατροί μερικές φορές αναφέρονται σε μια θέση του όγκου με αυτούς τους όρους, π.χ., μηνιγγίωμα μέσου κρανιακού βόθρου.
Κρανίο


Κρανιακά Νεύρα
Τα κρανιακά νεύρα εκφύονται από το εγκεφαλικό στέλεχος, εξέρχονται από το κρανίο μέσω οπών που ονομάζονται τρήματα και καταλήγουν στα μέρη του σώματος που νευρώνουν. Το στέλεχος εξέρχεται από το κρανίο μέσα από το ινιακό τρήμα.
Παρόμοια με τα καλώδια που βγαίνουν από το πίσω μέρος ενός υπολογιστή, όλες οι αρτηρίες, οι φλέβες και τα νεύρα εξέρχονται από τη βάση του κρανίου μέσα από τρύπες, που ονομάζονται τρήματα. Μέσα από τη μεγάλη τρύπα στη μέση του κρανίου (ινιακό τρήμα) εξέρχεται ο νωτιαίος μυελός.
Ο εγκέφαλος επικοινωνεί με το σώμα μέσω του νωτιαίου μυελού και δώδεκα ζεύγη κρανιακών νεύρων. Δέκα από τα δώδεκα ζεύγη κρανιακών νεύρων που ελέγχουν την ακοή, την κίνηση των οφθαλμών, τις αισθήσεις του προσώπου, τη γεύση, την κατάποση και την κίνηση των μυών του προσώπου, του αυχένα, του ώμου και της γλώσσας προέρχονται από το εγκεφαλικό στέλεχος. Τα κρανιακά νεύρα για οσμή και όραση προέρχονται από τα εγκεφαλικά ημισφαίρια.

Μήνιγγες
Ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός καλύπτονται και προστατεύονται από τρία στρώματα ιστού, που ονομάζονται μήνιγγες. Από τα έξω προς τα μέσα τα περιβλήματα είναι τα εξής: η σκληρά μήνιγγα, η αραχνοειδής μήνιγγα και η χοριοειδής μήνιγγα.
 • Σκληρά μήνιγγα: είναι μια ισχυρή, παχιά μεμβράνη που εφάπτεται και βρίσκεται σε στενή σχέση με το εσωτερικό του κρανίου. τα δύο στρώματά της, είναι ενωμένα μεταξύ τους και διαχωρίζονται μόνο για να σχηματίσουν φλεβώδεις κόλποι. Επίσης δημιουργεί μικρές αναδιπλώσεις ή διαμερίσματα. Υπάρχουν δύο ειδικές αναδιπλώσεις, το δρέπανο και το σκηνίδιο. Το δρέπανο χωρίζει το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου και το σκηνίδιο διαχωρίζει τα εγκεφαλικά ημισφαίρια από την παρεγκεφαλίδα.
 • Αραχνοειδής μήνιγγα: είναι μια λεπτή μεμβράνη που μοιάζει με ιστό αράχνης και καλύπτει ολόκληρο τον εγκέφαλο. Η αραχνοειδής μήνιγγα είναι κατασκευασμένη από ελαστικό ιστό. Ο χώρος μεταξύ της σκληράς και της αραχνοειδούς μήνιγγας ονομάζεται υποσκληρίδιος χώρος.
 • Χοριοειδής μήνιγγα: Αγκαλιάζει την επιφάνεια του εγκεφάλου ακολουθώντας τις πτυχές και τις αυλακώσεις. Έχει πολλά αιμοφόρα αγγεία που καταλήγουν βαθιά στον εγκέφαλο. Ο χώρος μεταξύ της αραχνοειδούς και της χοριοειδούς μήνιγγας ονομάζεται υπαραχνοειδής χώρος. Είναι εδώ όπου το εγκεφαλονωτιαίο υγρό λούζει και καλύπτει τον εγκέφαλο.
Μήνιγγες


Αιμάτωση
Το αίμα μεταφέρεται στον εγκέφαλο με δύο ζεύγη αρτηριών, τις έσω καρωτίδες και τις σπονδυλικές αρτηρίες.
 • Οι έσω καρωτίδες παρέχουν αίμα στο μεγαλύτερο τμήμα των εγκεφαλικών ημισφαιρίων.
 • Οι σπονδυλικές αρτηρίες τροφοδοτούν με αίμα την παρεγκεφαλίδα, το εγκεφαλικό στέλεχος και την κάτω πλευρά του εγκεφάλου. Μετά την είσοδο στο κρανίο, η δεξιά και αριστερή σπονδυλική αρτηρία ενώνονται για να σχηματίσουν τη βασική αρτηρία. Η βασική αρτηρία και οι έσω καρωτίδες «επικοινωνούν» μεταξύ τους στη βάση του εγκεφάλου, που ονομάζεται κύκλος του Willis. Η επικοινωνία αυτή είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ασφαλείας του εγκεφάλου. Εάν ένα από τα μεγαλύτερα αγγεία αποφραχθεί, είναι πιθανό η παράπλευρη ροή αίματος να έρθει στον κύκλο του Willis και να αποφευχθεί η εγκεφαλική βλάβη.
Η φλεβική κυκλοφορία του εγκεφάλου είναι πολύ διαφορετική από αυτή του υπόλοιπου σώματος. Συνήθως οι αρτηρίες και οι φλέβες πορεύονται μαζί καθώς τροφοδοτούν και παροχετεύουν συγκεκριμένες περιοχές του σώματος. Έτσι θα πίστευε κανείς ότι θα υπήρχαν ένα ζεύγος σπονδυλικών φλεβών και έσω καρωτίδων φλεβών. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει στον εγκέφαλο. Οι κύριοι συλλέκτες φλεβών ενσωματώνονται στη σκληρή μήνιγγα για να σχηματίσουν τους κόλπους. Οι φλεβώδεις κόλποι συλλέγουν το αίμα από τον εγκέφαλο και το μεταφέρουν στις έσω σφαγίτιδες φλέβες. Ο άνω και κάτω οβελιαίος κόλπος παροχετεύουν το φλεβικό αίμα από τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, ενώ οι σηραγγώδεις κόλποι παροχετεύουν αίμα από την πρόσθια βάση του κρανίου. Όλοι οι κόλποι παροχετεύουν τελικά το αίμα στους σιγμοειδείς κόλπους, οι οποίοι εξέρχονται από το κρανίο και σχηματίζουν τις σφαγίτιδες φλέβες. Αυτές οι δύο σφαγίτιδες φλέβες είναι ουσιαστικά η μόνη φλεβική παροχέτευση του εγκεφάλου.

Κύτταρα του εγκεφάλου
Ο εγκέφαλος αποτελείται από δύο τύπους κυττάρων: νευρικά κύτταρα (νευρώνες) και κύτταρα γλοίας.
Νευρικά κύτταρα
Υπάρχουν πολλά μεγέθη και σχήματα νευρώνων, αλλά όλα αποτελούνται από κυτταρικό σώμα, δενδρίτες και άξονα. Ο νευρώνας μεταφέρει πληροφορίες μέσω ηλεκτρικών και χημικών σημάτων. Προσπαθήστε να φέρετε στο μυαλό σας την εικόνα της ηλεκτρικής καλωδίωσης στο σπίτι σας. Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται από πολλά σύρματα που συνδέονται με τέτοιο τρόπο ώστε όταν ένας διακόπτης φωτός είναι ενεργοποιημένος, ένας λαμπτήρας θα ανάψει. Ένας νευρώνας που είναι ενεργοποιημένος θα μεταδώσει την ενέργειά του στους νευρώνες μέσα στην περιοχή του.
Οι νευρώνες μεταδίδουν την ενέργειά τους ή "μιλάνε" ο ένας στον άλλον μέσα από ένα μικρό κενό που ονομάζεται σύναψη. Ένας νευρώνας έχει πολλές απολήξεις που ονομάζονται δενδρίτες, οι οποίοι δρουν σαν κεραίες που παίρνουν μηνύματα από άλλα νευρικά κύτταρα. Αυτά τα μηνύματα μεταβιβάζονται στο σώμα του κυττάρου, το οποίο καθορίζει αν πρέπει να περάσει το μήνυμα. Σημαντικά μηνύματα διαβιβάζονται στο άκρο του νευρικού άξονα, όπου εκεί υπάρχουν σάκοι που περιέχουν νευροδιαβιβαστές και οι οποίοι ανοίγουν μέσα στη σύναψη. Τα μόρια του νευροδιαβιβαστή διασχίζουν τη σύναψη και συνδέονται με ειδικούς υποδοχείς στο επόμενο νευρικό κύτταρο, το οποίο διεγείρεται και μεταδίδει το μήνυμα.
Κύτταρα γλοίας
Η γλοία είναι η κυψέλη του εγκεφάλου που παρέχει στους νευρώνες την τροφή, την προστασία και τη δομική υποστήριξη. Υπάρχουν περίπου 10 έως 50 φορές περισσότερα κύτταρα γλοίας από τα νευρικά κύτταρα και είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος κυττάρων που εμπλέκονται σε όγκους του εγκεφάλου.
 • Αστροκύτταρα
Τα αστροκύτταρα είναι οι φροντιστές - ρυθμίζουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, επιτρέποντας σε θρεπτικά συστατικά και μόρια να αλληλοεπιδρούν με τους νευρώνες. Ελέγχουν την ομοιόσταση, την άμυνα και την επισκευή των νευρώνων, τον σχηματισμό ουλών και επίσης επηρεάζουν τις ηλεκτρικές παρορμήσεις.
 • Ολιγοδενδροκύτταρα
Τα ολιγοδενδροκύτταρα δημιουργούν μια λιπαρή ουσία που ονομάζεται μυελίνη που μονώνει τους νευρώνες - επιτρέποντας στα ηλεκτρικά μηνύματα να ταξιδεύουν γρηγορότερα.
 • Επένδυμα
Τα κύτταρα του επενδύματος καλύπτουν τα τοιχώματα στις κοιλίες και εκκρίνουν εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ).
 • Μικρογλοία
Τα μικρογλοιακά κύτταρα είναι τα ανοσοποιητικά κύτταρα του εγκεφάλου, προστατεύοντάς το από τους εισβολείς και καθαρίζοντας τα υπολείμματα.